Kunngjøringer og høringer
Publisert 04.07.2018
vidsjaalia_plangrense.jpg

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-10 vedtok Utvalg for næring, plan og teknikk i møte den 28.05.2018, at Detaljreguleringsplan for Vidsjålia syd boligområde og høydebasseng legges ut til offentlig ettersyn. PlanID er 05162016.

Publisert 14.06.2018
rp_Nordagutu_s_plangrense_web

I henhold til plan- og bygningsloven §12-8 varsles igangsetting av regulering av et område langs Nordagutuvegen. Planen har planid 15172018. 

Publisert 14.06.2018
rp_Store_Damtj_plangrense_web

I henhold til plan- og bygningsloven §12-8 varsles det oppstart av detaljregulering for Store Damtjønn hyttefelt, del av 27/1 og 5 ved Store Damtjønn vest i Sauheradfjella. Planen har planid 04022018. 

Publisert 03.04.2018
BREDBÅND.png

 

Også for 2018 er det bevilget en statlig tilskuddsordning for utbygging av bredbånd i distriktene. Sauherad kommune vurderer å søke om tilskudd.

Innspill fra innbyggerne gjør at det blir enklere for kommunen å lage en god søknad, derfor inviteres alle til å avgi høringsuttalelse innen 18. april 2018.
Publisert 03.04.2018

Rådmannens forslag til budsjett og økonomiplan for 2018 er nå vedtatt.

Se planen her (PDF, 3 MB)

Publisert 26.01.2018

Felles samfunnsdel av kommuneplanen for Midt-Telemark kommune 2019 - 2031

 

Publisert 30.11.2017

Kommunestyret skal behandle sakene den 14. desember 2017

Fant du det du lette etter?