Kunngjøringer og høringer
Publisert 04.07.2018
vidsjaalia_plangrense.jpg

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-10 vedtok Utvalg for næring, plan og teknikk i møte den 28.05.2018, at Detaljreguleringsplan for Vidsjålia syd boligområde og høydebasseng legges ut til offentlig ettersyn. PlanID er 05162016.

Publisert 14.06.2018
rp_Store_Damtj_plangrense_web

I henhold til plan- og bygningsloven §12-8 varsles det oppstart av detaljregulering for Store Damtjønn hyttefelt, del av 27/1 og 5 ved Store Damtjønn vest i Sauheradfjella. Planen har planid 04022018. 

Publisert 03.04.2018
BREDBÅND.png

 

Også for 2018 er det bevilget en statlig tilskuddsordning for utbygging av bredbånd i distriktene. Sauherad kommune vurderer å søke om tilskudd.

Innspill fra innbyggerne gjør at det blir enklere for kommunen å lage en god søknad, derfor inviteres alle til å avgi høringsuttalelse innen 18. april 2018.
Publisert 03.04.2018

Rådmannens forslag til budsjett og økonomiplan for 2018 er nå vedtatt.

Se planen her (PDF, 3 MB)

Publisert 26.01.2018

Felles samfunnsdel av kommuneplanen for Midt-Telemark kommune 2019 - 2031

 

Publisert 30.11.2017

Kommunestyret skal behandle sakene den 14. desember 2017

Publisert 15.08.2017
felles_planstrategi.png

 

Fellesnemnda for Sauherad og Bø kommuner har behandla forslag til felles planstrategi for dei to kommunene i perioden 2017-2019 og vedtatt sin tilråding til dei to kommunestyrene. Utarbeidelse av felles samfunnsdel har første prioritet i forslaget. Kommunestyrene får planstrategien til endeleg vedtak i første møte etter sommarferien.

Publisert 03.08.2017
rp_horte_utsnitt.jpg

Melding om vedtatt planendring. Formålet med planarbeidet er å legge til rette for etablering av boliger med tilhørende infrastruktur innenfor allerede regulert område B6 i Hørte sentrum.

Publisert 03.08.2017

Miljødirektoratet fastsatte den 26. april 2017 fast ny forskrift om forvaltning av bever. Forskriften trådte i kraft 15. mai 2017.

 

Publisert 18.03.2016
Kommuneplanens arealdel 2016-28 - forslag

I medhold av plan- og bygningslovens § 11-15 vedtok kommunestyret i møte 16.02.2017 Kommuneplanens arealdel 2017 – 2028 for Sauherad kommune.
 
Kommuneplanen består av en samfunnsdel (PDF, 755 kB) og en arealdel.
Fant du det du lette etter?