Kunngjøringer og høringer
Publisert 04.07.2018
vidsjaalia_plangrense.jpg

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-10 vedtok Utvalg for næring, plan og teknikk i møte den 28.05.2018, at Detaljreguleringsplan for Vidsjålia syd boligområde og høydebasseng legges ut til offentlig ettersyn. PlanID er 05162016.

Publisert 03.04.2018
BREDBÅND.png

 

Også for 2018 er det bevilget en statlig tilskuddsordning for utbygging av bredbånd i distriktene. Sauherad kommune vurderer å søke om tilskudd.

Innspill fra innbyggerne gjør at det blir enklere for kommunen å lage en god søknad, derfor inviteres alle til å avgi høringsuttalelse innen 18. april 2018.
Publisert 03.04.2018

Rådmannens forslag til budsjett og økonomiplan for 2018 er nå vedtatt.

Se planen her (PDF, 3 MB)

Publisert 26.01.2018

Felles samfunnsdel av kommuneplanen for Midt-Telemark kommune 2019 - 2031

 

Publisert 30.11.2017

Kommunestyret skal behandle sakene den 14. desember 2017

Publisert 15.08.2017
felles_planstrategi.png

 

Fellesnemnda for Sauherad og Bø kommuner har behandla forslag til felles planstrategi for dei to kommunene i perioden 2017-2019 og vedtatt sin tilråding til dei to kommunestyrene. Utarbeidelse av felles samfunnsdel har første prioritet i forslaget. Kommunestyrene får planstrategien til endeleg vedtak i første møte etter sommarferien.

Publisert 03.08.2017
rp_horte_utsnitt.jpg

Melding om vedtatt planendring. Formålet med planarbeidet er å legge til rette for etablering av boliger med tilhørende infrastruktur innenfor allerede regulert område B6 i Hørte sentrum.

Fant du det du lette etter?