Kulturpris

Sauherad kommunes kulturpris skal gå til en eller flere personer som på en eller annen måte har markert seg innenfor kulturlivet i Sauherad kommune.


Frist og behandlingstid

Forslag på kandidater med begrunnelse sendes til Sauherad kommune innen 26. oktober 2018. Behandlingstid er 2 måneder.


Formålet med kulturprisen

Sauherad kommunes kulturpris er på kr. 10.000,- og kan deles ut hvert år.


Hvem kan få kulturprisen?

Kulturprisen kan tildeles enkeltpersoner, organisasjoner, ansatte og andre som har gjort en særlig innsats innenfor en eller flere deler av det utvidete kulturområdet.


Hva omfatter kulturprisen?

Kandidaten(e) får kr. 10.000,-, blomster og en innrammet diplom for sin innsats.


Hvordan få kulturprisen?

Kandidater kan ikke foreslå seg selv, men må fremmes av andre.


Lovhjemmel

Retningslinjer for tildeling.
 


Merknader

Kulturprisen kan ikke tildeles samme kandidat mer enn en gang.
 

 

Kontaktperson

Sauherad Kommune

Tlf:
35957000

Åpningstider

Sentralbord
09.00 - 14.00

Kommunehuset

07.30 - 15.00
 

Adresse

Sauherad kommune
Idunsvoll 3
3812 Akkerhaugen

Kartpunkt