Kulturenheten / Kontakt

 

Kulturenheten

Kommunens kulturenhet drifter Sauherad folkebibliotek og kulturskole. Man bidrar med lønnsmidler til driften av Evju Bygdetun og yter støtte/bidrag til prosjekter, foreninger og festivaler knyttet til kunst- og kulturformidling samt idrettslag og ungdomsklubber.

Kulturenheten bidrar også med hjelp til spillemiddelsøknader. Kommunen er ikke involvert i innhold og drift av frivillige lag og organisasjoner, men ønsker å bidra til samarbeid, koordinering og informasjon.

 

Kulturpriser

På kommunestyrets juleavslutning deles hvert år Kommunens kulturpris ut, og fra 2013 deler man også ut Ungdommens kulturpris og UngKulPris på Norsk Eplefest i september.
Kontakt oss
 

Kultur

Hilda Sørum
Kultursjef / Kulturskolerektor
35 95 77 15
944 97 966
Send e-post

Trond Villa
Teamleder / Inspektør Kulturskolen
35 95 70 32
480 67 200
Send e-post

Guri Røsok

Rektor kulturskolen
993 91 71

Send e-post

Bibliotek

Sauherad Folkebibliotek
35 95 77 11
409 13 164
Send e-post

Birgit Dale
Folkebiblioteket
35 95 77 10

Ingrid Sønstebø Kåsa
Skolebiblioteket
35 95 77 10

Inkiri Abrahamson
Folkebiblioteket
35 95 77 10

Evju Bygdetun

Jorid Vale
Bestyrer museum / Evju
35 95 57 08
932 09 355
Send e-post

Kontaktperson

Hilda Sørum

Kultursjef / Kulturskolerektor / Idrettskonsulent
Mobil:
94497966

Adresse

Besøksadresse
Sauherad barne- og ungdomsskole
Tinghaugvegen 1, Gvarv

Postadresse
Kulturenheten
Idunsvoll 3
3812 Akkerhaugen

Kartpunkt