Sauherads historie

Et gammelt stabbur på Gvarv - Klikk for stort bilde

Mange bøker er skrive om livet i Sauherad opp gjennom tidene. Sauherad folkebibliotek har mange bøker ein kan låne om lokalhistoriske emner.

Bygdebok for Sauherad/Gards- og ættestoge skrive av Birger Kirkeby
Bygdeboka mer gards- og ættestoge kom ut i 5 band i perioden 1980 - 1988 er å få kjøpt hjå kommunen og nærare omtale finn du på Sauherad Historielag.

Kommunen har ein langsiktig plan om å utarbeide kultursoga om den historiske utviklinga i bygda, men det er ikkje gjort endelege vedtak om å starte på dette arbeidet.

Dersom du har spørsmål er det fint om du kontaktar oss:

Museumsbestyrer Jorid Vale, 932 09 355 - jorid.vale@sauherad.kommune.no
Eivind Lønheim, 913 48 216 - lonheim@online.no
Nils Olav Haugen, 975 48 259 - nils_olav@yahoo.no

Sentrale deler av Nes og Saudes gamle historie.
som del av Det Gamle Grenland, skriven av Thorstein Vale, kom ut i 2010. Boka kan kjøpes på Evju Bygdetun og i bokhandlene i distriktet.

Dokumentarisk lokalisering av Olav den Helliges fødested.
i lendheimen på Digrenes (nå Lindheim i Nes) i det gamle Grenland, skriven av Thorstein Vale. Boka er lagt ut på internett. Olav den Helliges fødested (PDF, 3 MB).

Soga om Hørteverket blei utgjeve av Hørtesogelaget i 1984, men er dessverre utselt.

Middelalderkyrkjene i Nes og Sauherad er to flotte byggverk som bygdefolket er stolte av, Dei er omtala i mange bøker som f.eks Kyrkjone i Nes og Sauherad av Hellek Østtveit i 1954. Her kan du lese forordet.

Eksempel på andre bøker som er tilgjengeleg i biblioteket er:

  • Torjus Bergan: Sauherad - Heimbygda mi
  • Torstein Braaten: Den gamle stulen: Fotodokumentarisk skildring frå Sauherad rund århundreskiftet
  • Torstein Braaten: Skogen, elvene og vegen
  • Harry Fett: En bygdekirke
  • Chr Gunnheim: Gamalt fraa Telemork: Segner og sogur
  • Hallgrim Høydal: Ei rettsak frå 1835
  • Hallgrim Høydal: Mellomkrigstida
  • Hallgrim Høydal: Okkupasjon
  • Hallgrim Høydal: Utvandring frå Sauherad på 1800 talet                            
  • Thorstein Vale: Sentrale deler av Nes og Saudes gamle histoire.

Det er mange andre bøker til utlån (sjå liste frå biblioteket sep 2009 her) og her kjem det meir informasjon om desse etterkvart!

Sist endret 04.08.2016
Login for redigering