Interkommunale enheter

De aller fleste kommuner er deltaker i flere interkommunale samarbeider. Dette er et uttrykk for at den enkelte kommune ikke kan eller ikke ser seg tjent med å løse en del oppgaver alene. Sauherad danner sammen med Bø og Nome et Midt-Telemark samarbeid som tilbyr følgende felles enheter:

Andre interkommunale samarbeid
Midt Telemark Regnskapskontroll
Krisesenter i Telemark
Vest-Telemark Næringsutvikling (innkjøpssamarbeid)
IKA Kongsberg (Arkiv)
IRMAT (Renovasjon)
 

Motivasjon for samarbeid

Samhandling mellom kommuner kan ha klare fordeler knyttet til økonomi, kompetanse, kvalitet og offensiv samfunnsutvikling, spesielt for de minste kommunene. Interkommunalt samarbeid er en mulighet hvor mindre kommuner kan høste noen av de stordrifts- og kvalitetsfordeler større enheter gir, samtidig som det gir kommunene mulighet til å differensiere mellom ulike typer kommunal virksomhet og legge de tjenester hvor nærhet er ønskelig til de opprinnelige kommunene.
Når to eller flere kommuner inngår en avtale på frivillig basis om å løse en eller flere oppgaver sammen, er ofte de viktigste motivasjonsfaktorene:
-Å etablere kompetanseenheter og mer attraktive arbeidsplasser.
-Å heve kvaliteten og drive tjenesten mer effektivt.Bygge en region og styrke identiteten slik at den framstår som en attraktiv og konkurransedyktig region. Ivareta den enkeltes rettsikkerhet ved utøvelse av tillagt myndighet.
-Å stanse den pågående statliggjøringen av tjenester og samfunnsoppgaver.Omfattende interkommunal samarbeid i ulike organisasjonsformer kan også innebære uoversiktlighet både for innbyggerne og kommunene.

Kommunene står fritt til å samarbeid med andre kommuner uten en såkalt organisatorisk overbygning gjennom f eks kompetansenettverk eller kjøp av tjenester. I tillegg kan kommunene delta i samarbeid med en formell organisatorisk overbygning, enten hjemlet i kommuneloven eller selskapslovene. Les mer om de ulike samarbeidsmodellene i diverse rapporter nedenfor. 

 

Norwegian-road-sign-320.0.svg.png

Telerestriksjoner på kommunale veger

21.03.2017

Det innføres telerestriksjoner fra tirsdag 21.3.2017

Kommuneplanens arealdel 2016-28 - forslag

Kommuneplanens arealdel 2016-28 - melding om vedtak

20.03.2017

I medhold av plan- og bygningslovens § 11-15 vedtok kommunestyret i møte 16.02.2017 Kommuneplanens arealdel 2017 – 2028 for Sauherad kommune...

Planavgrensning

Reguleringsendring Brenna/Storkaasa område D2, nytt lensmannskontor - offentlig ettersyn

20.03.2017

Utvalg for næring, plan og teknikk vedtok i møte 13.03.2017 å legge endring av delområde D2 i detaljreguleringsplan for Brenna/Storkaas ut til...

Støttekontakt

Støttekontakter søkes

17.03.2017

Tjeneste for Helse, Omsorg og Velferd og tjeneste for psykisk helse og rus trenger flere støttekontakter

Digital postkasse

Digital postkasse

16.03.2017

Midt-Telemark kommunene starter med digital postutsendelse 20.mars

sauheradkommune.jpg

Grensejustering - Sauherad

15.03.2017

Fylkesmannen i Telemark orienterer om prosessen videre

Ofte stilte spørsmål
Login for redigering