Interkommunale enheter

De aller fleste kommuner er deltaker i flere interkommunale samarbeider. Dette er et uttrykk for at den enkelte kommune ikke kan eller ikke ser seg tjent med å løse en del oppgaver alene. Sauherad danner sammen med Bø og Nome et Midt-Telemark samarbeid som tilbyr følgende felles enheter:

Andre interkommunale samarbeid
Midt Telemark Regnskapskontroll
Krisesenter i Telemark
Vest-Telemark Næringsutvikling (innkjøpssamarbeid)
IKA Kongsberg (Arkiv)
IRMAT (Renovasjon)
 

Motivasjon for samarbeid

Samhandling mellom kommuner kan ha klare fordeler knyttet til økonomi, kompetanse, kvalitet og offensiv samfunnsutvikling, spesielt for de minste kommunene. Interkommunalt samarbeid er en mulighet hvor mindre kommuner kan høste noen av de stordrifts- og kvalitetsfordeler større enheter gir, samtidig som det gir kommunene mulighet til å differensiere mellom ulike typer kommunal virksomhet og legge de tjenester hvor nærhet er ønskelig til de opprinnelige kommunene.
Når to eller flere kommuner inngår en avtale på frivillig basis om å løse en eller flere oppgaver sammen, er ofte de viktigste motivasjonsfaktorene:
-Å etablere kompetanseenheter og mer attraktive arbeidsplasser.
-Å heve kvaliteten og drive tjenesten mer effektivt.Bygge en region og styrke identiteten slik at den framstår som en attraktiv og konkurransedyktig region. Ivareta den enkeltes rettsikkerhet ved utøvelse av tillagt myndighet.
-Å stanse den pågående statliggjøringen av tjenester og samfunnsoppgaver.Omfattende interkommunal samarbeid i ulike organisasjonsformer kan også innebære uoversiktlighet både for innbyggerne og kommunene.

Kommunene står fritt til å samarbeid med andre kommuner uten en såkalt organisatorisk overbygning gjennom f eks kompetansenettverk eller kjøp av tjenester. I tillegg kan kommunene delta i samarbeid med en formell organisatorisk overbygning, enten hjemlet i kommuneloven eller selskapslovene. Les mer om de ulike samarbeidsmodellene i diverse rapporter nedenfor. 

 

rp_Erik_Werens_utsnitt

Detaljreguleringsplan for Erik Werenskioldsveg 2 - offentlig ettersyn

20.04.2017

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-10 vedtok Utvalg for næring, plan og teknikk at Detaljreguleringsplan for Erik Werenskioldsveg 2, gbnr...

Bø og Sauherad

Bø + Sauherad = ?

19.04.2017

Navnekonkurranse og forslag til kommunevåpen til den nye kommunen

Kanadagås

Punktering av kanadagåsegg i Nome og Sauherad

18.04.2017

Fylkesmannen i Telemark har gitt kommunene Nome og Sauherad tillatelse til å punktere egg av kanadagås for perioden 2014 og til og med 2018.

HMSprisen 2017

HMS prisvinner 2016

06.04.2017

Bofellesskapet på Furumoen omsorgssenter vant HMS prisen for 2016 i Sauherad kommune

vårrydding.png

Våraksjon på gjenvinningsstasjonene

06.04.2017

Utvida åpningstider på gjenvinningsstasjonene på Akkerhaugen og Notodden

social_media_06.jpg

Bredbånd i distriktene - Gi innspill

05.04.2017

Vi trenger innspill vedrørende utbygging av bredbåndsdekning

Ofte stilte spørsmål
Login for redigering