Interkommunale enheter

De aller fleste kommuner er deltaker i flere interkommunale samarbeider. Dette er et uttrykk for at den enkelte kommune ikke kan eller ikke ser seg tjent med å løse en del oppgaver alene. Sauherad danner sammen med Bø og Nome et Midt-Telemark samarbeid som tilbyr følgende felles enheter:

Andre interkommunale samarbeid
Midt Telemark Regnskapskontroll
Krisesenter i Telemark
Vest-Telemark Næringsutvikling (innkjøpssamarbeid)
IKA Kongsberg (Arkiv)
IRMAT (Renovasjon)
 

Motivasjon for samarbeid

Samhandling mellom kommuner kan ha klare fordeler knyttet til økonomi, kompetanse, kvalitet og offensiv samfunnsutvikling, spesielt for de minste kommunene. Interkommunalt samarbeid er en mulighet hvor mindre kommuner kan høste noen av de stordrifts- og kvalitetsfordeler større enheter gir, samtidig som det gir kommunene mulighet til å differensiere mellom ulike typer kommunal virksomhet og legge de tjenester hvor nærhet er ønskelig til de opprinnelige kommunene.
Når to eller flere kommuner inngår en avtale på frivillig basis om å løse en eller flere oppgaver sammen, er ofte de viktigste motivasjonsfaktorene:
-Å etablere kompetanseenheter og mer attraktive arbeidsplasser.
-Å heve kvaliteten og drive tjenesten mer effektivt.Bygge en region og styrke identiteten slik at den framstår som en attraktiv og konkurransedyktig region. Ivareta den enkeltes rettsikkerhet ved utøvelse av tillagt myndighet.
-Å stanse den pågående statliggjøringen av tjenester og samfunnsoppgaver.Omfattende interkommunal samarbeid i ulike organisasjonsformer kan også innebære uoversiktlighet både for innbyggerne og kommunene.

Kommunene står fritt til å samarbeid med andre kommuner uten en såkalt organisatorisk overbygning gjennom f eks kompetansenettverk eller kjøp av tjenester. I tillegg kan kommunene delta i samarbeid med en formell organisatorisk overbygning, enten hjemlet i kommuneloven eller selskapslovene. Les mer om de ulike samarbeidsmodellene i diverse rapporter nedenfor. 

 

Henvendelse til legesenteret

Viktig melding

22.05.2017

Legevakta for Bø og Sauherad flytter til Notodden

Epleblomst

Pilgrimsvandring 25.mai 2017

19.05.2017

Vandring i et spennende og allsidig kulturlandskap

Bo_og_Sauherad.JPG

Informasjon om Ny kommune Sauherad og Bø

11.05.2017

Informasjon mai 2017

Kommunestyret - 4.mai 2017

Appell fra kommunestyret 4.5.2017

04.05.2017

Bli med å hold Sauherad vakker!

Bø og Sauherad

Bø + Sauherad = ?

03.05.2017

Navnekonkurranse og forslag til kommunevåpen til den nye kommunen

Kulturskolelogo

Søke om plass i kulturskolen?

02.05.2017

Nå er tiden inne for å søke plass i kulturskolen! Her kan du lære å spille et instrument, synge, danse folkedans eller tegne og male. Frist er 10...

Ofte stilte spørsmål
Login for redigering