Prosjekter på TIK

Prosjekter vi jobber med på TIK


En spire

En spire er et kurs fordelt over to år, der nyankomne deltakere får fire intensive uker med hovedfokus på god integrering og måloppnåelse i introduksjonsprogrammet. Kurset tar sikte på å øke den enkelte deltagers bevissthet rundt sitt personlige ansvar og refleksjon over egne ressurser og muligheter.


KS Nettverk BTV, (Buskerud, Vestfold og Telemark)

Tik deltar her for å videreutvikle og evaluere tjenestens ansvarsområde. Her er fokus innvandring generelt og bredt.