Miljøarbeid TIK

Praktisk bistand ved bosetting av flyktninger etter anmodning fra IMDI (Integrering- og Mangfoldsdirektoratet). Etter endt introduksjonsprogram følges deltakerne opp til de har vært bosatt i kommunen i fem år.

Boveiledning

Oppfølging i egen bolig om hvordan det er å bo i Norge. Lære om strømforbruk, søppelsortering, inneklima og renhold osv.

Miljøterapi

Oppfølging og veiledning av enkeltpersoner og grupper i hvordan håndtere livets ulike utfordringer. Tjenesten har også gestaltterapeut og sykepleier ansatt.

Helseveiledning og oppfølging

Tjenesten har en egen sykepleier som koordinerer og bistår i møte med ulike helsetjenester,  gir råd og veiledning samt underviser i helserelaterte spørsmål.