Boveiledning


Boligtyper

Det finnes ulike boligtyper: blokkleiligheter, frittliggende eneboliger, rekkehus og tomannsboliger og så videre.


Boform

Boformen – det vil si den rettslige tilknytningen til boligen – kan variere uavhengig av boligtypen. Eneboligen eller leiligheten du bor i kan være eiet, leiet eller den kan være en andelsbolig.

I Sauherad er det ofte boligstiftelsen som eier boligene, men det er og flere private utleiere. Bor du i leiebolig, er det noen andre som eier boligen. Leieavtalen gir deg imidlertid en rett til å bruke boligen.
Bor du i en eierbolig, er det du eller din familie som er eiere og som kan bruke boligen slik dere vil.
En eierbolig kan stå alene eller være en del av en eiendom med flere boenheter. Er det flere boenheter snakker vi om sameie- eller selveierboliger.


Klargjør for inflytting

Tik sin praksis er at når vi får spørsmål om tilflytting, er det vår oppgave å finne aktuell bolig, sørge for inventar og utstyr og at den er klargjort før innflytting, Vi har et lager med brukte møbler med mer og her fylles på ved behov av gaver fra innbyggere som ringer og gir oss beskjed om ledig brukt.

Søknad om kommunal utleiebolig
Last ned søknadsskjema (PDF, 88 kB)