Integrering og kompetanse TIK

Tjenesten for Integrering og Kompetanse, TIK, er organisert under oppvekst, integrering og kultur.
Tjenesten jobber i hovedsak med undervisning og integrering av flyktninger/innvandrere.
De fleste er omfattet av introduksjonsloven og deltar i kommunens introdukjonsordning.

Kontaktinformasjon
Tjenesten for Integrering og Kompetanse
Besøksadresse: Idunsvoll 3,
3812 Akkerhaugen
Telefon: 35957810
Faks: 35957819 (vi foretrekker epost)

E-post: postmottak.tik@sauherad.kommune.no
Papirpost: Postmottak, Idunsvoll 3, 3812 Akkerhaugen

Are you new participant in the Introductory program? 
Information in four languages:
English  Somali  Russian  Arabic

Sist endret 03.06.2014

Tjenesten
De fleste tjenestene hos oss forutsetter at du søker, eller er omfattet av et spesielt lovverk. Alle tjenestene blir tildelt etter individuell behandling. Aktuelle søknadsskjema er utarbeidet og ligger som en link nederst på siden. Ved behov knyttet til Sosialtjenesteloven må du henvende deg direkte til tjenesten.

De fleste tjenestene er gratis, mens det for noen kreves en egenbetaling. Oversikt over egenbetaling finner du ved å klikke på linken nedenfor.


Linker til ressurssider
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet - IMDI (www.imdi.no)
Utlendingsdirektoratet - UDI (www.udi.no)
Utlendingsforvaltningens fagenhet for landinformasjon - LandInfo (www.landinfo.no)
Husbanken Å Bo En nettbasert informasjonsmodul om det å bo i Norge - på ti ulike språk

Linker til lovverk
Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere
Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen
Opplæringslova
Utlendingsloven

Login for redigering