Helsestasjon og skolehelsetjeneste

Helsestasjon og skolehelsetjenesten tilbyr forebyggende og helsefremmende tjenester for barn og unge, familier og blivende foreldre. Helsestasjons- og skolehelsetjeneste er en lovpålagt tjeneste til alle barn og unge 0-20 år, og til gravide som ønsker å gå til svangerskapskontroll hos jordmor. Tjenesten skal være et lavterskeltilbud.

På helsestasjonen treffer du helsesøster, jordmor, psykiatrisk sykepleier og lege.

.

Åpningstid  på helsestasjonen:

Mandag til Torsdag kl. 08.30 til 15.00. 

åpningstid juli 2017:

Mandag, tirsdag og onsdag åpent kl 09-14

Tjenester består av:

 

Er du bekymret for et barn du kjenner?

Eple - Klikk for stort bilde

Her kan du lese om hva du kan gjøre for å hjelpe                                         

Barn som bekymrer: Handlingsveileder ansatte (PDF, 163 kB)                                                       

 

 

Vedrørende helsestasjon og skolehelsetjenesten

Kriterier:
Alle har rett til nødvendig helsehjelp i den kommunen de bor i eller midlertidig oppholder seg i, dette gjelder også de tjenester som tilbys gjennom helsestasjon og skolehelsetjensten. Tjenesten er frivillig.

Pris:
Alle lovpålagte tjenestetilbud er gratis. 

Klage:
Dersom du ikke mottar nødvendig helsehjelp fra kommunen kan du etter pasientrettighetsloven påklager dette. I klagen bør du beskrive hvilke forhold som ønskes endret og begrunne dette. Klagen må være skriftelig.   

Kontaktinformasjon:
Telefonnummer: 35 95 71 20
Besøksadresse: Gvarvgata 69, 3810 Gvarv Postadresse: Idunsvoll 3, 3812 Akkerhaugen

Kart
Sauherad legesenter
Publisert av Lillian Olsen Opedal. Sist endret 13.06.2017 15:06
Login for redigering