Helse, omsorg og velferd

Felles mål og verdier for tjenestene:

  • Vi skal ha brukeren i fokus for all vår virksomhet
  • Kommunen skal tilrettelegge for faglig og personlig utvikling hos den enkelte ansatte
  • Vi skal ha et arbeidsmiljø preget av åpenhet, respekt, lojalitet og lagånd
  • Vi skal ha et fleksibelt og dynamisk arbeidssted med gode interne og eksterne samarbeidsforhold

​Sauherad kommune er liten og oversiktlig, dette gjør at vi har et tett og godt samarbeid mellom enhetene.           

Fagområdet helse, omsorg og velferd er delt inn i følgende enheter:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Søknad om tjenester
De fleste av tjenestene forutsetter at du søker. Tjenestene blir tildelt etter en indiviuell vurdering av søkerens behov. Trenger du hjelp å søke  kan du kontakte Tildelingskontoret i lokalene på Furumoen omsorgssenter. 
 
Søknadsskjema finner du  her. (PDF, 151 kB)
 
Klage
Dersom du ønsker å klage på helse- og omsorgstjenester finner du informasjon om  dette  her (PDF, 201 kB).
 
Betaling for tjenester
Enkelte av tjenestene er gratis, mens for andre tjenester kreves brukerbetaling. Betalingssatser bestemmes dels av sentrale myndigheter, dels av kommunestyret.
Satsene finner du her. (PDF, 40 kB)
 
 
 
Publisert av Marte Midttun Lie. Sist endret 22.05.2017
Login for redigering