Tildelingskontoret

Tildelingskontoret har ansvar for saksbehandling av de fleste tjenestene innenfor helse- og velferdssektoren. 

Publisert av Anneli Stenman. Sist endret 05.10.2017

Det er til oss søknadane sendes, det er vi som kartlegger hjelpebehovet og som til slutt fatter vedtak på om du får/ikke får tjenesten du søker på.

Tildelingskontoret har i denne saksbehandlingsprosessen også tett samarbeid med aktuelle fagpersoner (fastlege, sjukehus, hjemmesykepleie, institusjon etc.). Tjenestene tildelast etter gjeldende lovverk (m.a. pasient- og brukerrettighetssloven og helse- og omsorgstjenesteloven), og etter lokale retningslinjer.


Tildelingskontoret har som oppgave å vurdere og tildele følgende tjenester


Priser / Gebyrer

Enkelte av tjenestene er gratis, mens det for andre tjenester kreves brukerbetaling. Betalingssatser bestemmes dels av sentrale myndigheter, dels av kommunestyret.

Oversikt over betalingssatser (PDF, 108 kB)


Klagemuligheter

Ønsker du å klage på et vedtak du har fått tilsendt gjør du det enklest gjennom å ta kontakt med Tildelingskontoret (vi vil hjelpe deg med hvordan du skal gå fram med en klage).

Mer informasjon om å klage på helse- og omsorgstjenester finner du her. (PDF, 201 kB)
 

 

Åpningstider

Mandag - Fredag
09.00 - 15.00

Adresse

Besøksadresse
Tildelingskontoret Furumoen
Holmenvegen 60
3810 Gvarv

Postadresse
Sauherad Kommune
Idunsvoll 3
3812 Akkerhaugen

 

Kartpunkt