Bygg- og delingssak

Oppføring, riving og endringer av bygninger, anlegg og kontruksjoner skal godkjennes av kommunen før arbeidet settes i gang.

Publisert av Sidsel Andresen. Sist endret 24.01.2017
Login for redigering