Artikkel (1)

Arealplaner

 

Kommuneplanens arealdel

Kommunedelplaner for areal
Ingen gjeldende per dato. Ny arealdel til kommuneplanens vedtatt 16.02.2017 innlemmet og erstattet Felles kommunedelplan for skifer og murestein for Bø og Sauherad kommuner og Kommunedelplan for Gvarvområdet.

Reguleringsplaner

Utbyggingsavtaler

Publisert av Øyvind Dahle. Sist endret 20.04.2017
Login for redigering