Undervisning

Vi tilbyr norskopplæring til flere grupper i samfunnet

 • Norskundervisning til innvandrere

 • Spesialpedagogiske oppgaver i åpen omsorg

 • Norsk med samfunnskunnskap
  Norskgruppe A - Alfabetisering og begynneropplæring
  Norskgruppe B – Nivå A1-A2
  Norskgruppe C – Nivå A2- B1
  Obligatorisk kurs i 50 timers samfunnskunnskap gjennomføres to ganger pr år


Grunnskole for voksne

 • Basisgruppe er forberedende grunnskolegruppe 1-4 trinn
 • Grunnskole 2 tilsvarer 5-7 trinn
 • Grunnskole 3 tilsvarer 8-10 trinn
 • Grunnskoleopplæring er et tilbud til voksne som av ulike årsaker ikke kan dokumentere, eller ikke har gjennomført grunnskole.

   
 
 


 

Kontaktperson

Heidi Lund

Heidi Lund

Avdelingsleder TIK undervisning
Tlf:
35 95 78 10
Mobil:
95 21 03 45

Adresse

Skolevegen 2
3812 Akkerhaugen

Kartpunkt