Tilbud og priser SFO

 

SFO 2016 2017 2018
 
Inntil 15 timer untatt ferie

1 680

1 720

1 760

Inntil 24 timer untatt ferie

3 190

3 270

3 350

Inntil 15 timer inkl. ferie

2 070

2 120

2 170

Inntil 24 timer inkl. ferie

3 300

3 380

3 460

Morgen inkl. ferie

1 200

1 230

1 260

Morgen

860

880

900

Kjøp av dag

420

430

440

Kjøp av timer

53

54

56 

Prisjustering
Prisene er justert med +2,5% per år

Timer morgon og ettermiddag
Ettermiddag SFO teller 3 timer
Morgen SFO teller 1,5 time

Mat
Det kommer et tilleg på 100,- /måned for mat

Kjøp av dager
Elever som har SFO-tilbud kan kjøpe dager for 440,-

Søskenmoderasjon
50% søskenmoderasjon for barn nr. 2

 

 

 

 

Kontaktperson

Gry-Karin Kåresen Eika

Leder SFO
Tlf:
35 95 77 07
Mobil:
977 50 845

Sentralbord Sauherad barne- og ungdomsskole

Adresse

Besøksadresse
Tinghaugv. 1, Gvarv

Postadresse
Sauherad barne- og ungdomsskole
Idunsvoll 3
3812 Akkerhaugen
 

Kartpunkt