Tilbud og priser SFO

 

SFO 2017 2018 2019
 
Inntil 15 timer untatt ferie

1720

1 760

1 850

Inntil 24 timer untatt ferie

3270

3 350

3 520

Inntil 15 timer inkl. ferie

2120

2 170

2 280

Inntil 24 timer inkl. ferie

3380

3 460

3 630

Morgen inkl. ferie

1230

1 260

1 320

Morgen

880

900

940

Kjøp av dag

430

440

460

Kjøp av timer

54

56

58 

Prisjustering
Prisene er justert med +5% etter rådmannens forslag.

Timer morgon og ettermiddag
Ettermiddag SFO teller 3 timer
Morgen SFO teller 1,5 time

Mat
Det kommer et tillegg på 200,- /måned for mat for skoleåret 2019

Kjøp av dager
Elever som har SFO-tilbud kan kjøpe dager for 460,-

Søskenmoderasjon
50% søskenmoderasjon for barn nr. 2

 

Kontaktperson

Gry-Karin Kåresen Eika
Leder SFO
E-post
Telefon 35 95 77 07
Mobil 977 50 845
Sentralbord Sauherad barne- og ungdomsskole
E-post
Telefon 35 95 77 00

Adresse

Besøksadresse
Tinghaugv. 1, Gvarv

Postadresse
Sauherad barne- og ungdomsskole
Idunsvoll 3
3812 Akkerhaugen
 

Kartpunkt