Tilbud og priser SFO

 

Publisert av Anneli Stenman. Sist endret 06.07.2017
SFO 2015 2016 2017
 
Inntil 15 timer untatt ferie

1 640

1 680

1 720

Inntil 24 timer untatt ferie

3 110

3 190

3 270

Inntil 15 timer inkl. ferie

2 020

2 070

2 120

Inntil 24 timer inkl. ferie

3 215

3 300

3 380

Morgen inkl. ferie

1 165

1 200

1 230

Morgen

845

860

880

Kjøp av dag

410

420

430

Kjøp av timer

52

53

54 

Prisjustering
Prisene er justert med +2,5% per år

Timer morgon og ettermiddag
Ettermiddag SFO teller 3 timer
Morgen SFO teller 1,5 time

Mat
Det kommer et tilleg på 100,- /måned for mat

Kjøp av dager
Elever som har SFO-tilbud kan kjøpe dager for 410,-

 

 

Kontaktperson

Gry-Karin Kåresen Eika

Leder SFO

Sentralbord Sauherad barne- og ungdomsskole

Adresse

Besøksadresse
Tinghaugv. 1, Gvarv

Postadresse
Sauherad barne- og ungdomsskole
Idunsvoll 3
3812 Akkerhaugen
 

Kartpunkt