Skolehelsetjeneste 1-10 klasse

I skolehelsetjenesten treffer du:
Helsesøster Tove Tengesdal : Sauherad Barneskole 1.-7.klasse, Sauar friskole, Hjuksebø montessoriskole tlf:35957120 /90082526  e-post: tove.tengesdal@sauherad.kommune.no

Helsesøster  Anne Lise Baksaas: Ungdomsskolen (permisjon fram til 01.06.2017)

Helsestasjon og skolelege Solveig Tangen Nilsen  (Onsdag 08.30-15)  tlf:35957120

Skolehelsetjenesten tilbyr:

  • Helseundersøkeler og rådgivning
  • Vaksiner
  • Hjemmebesøk og oppsøkende virksomhet
  • Samtale, informasjon og veiledning, individuelt og i gruppe.
  • Tverrfaglig samarbeid om habilitering av elever med spesielle behov
  • Psykososialt arbeid
  • Psykisk helsearbeid for barn og unge
  • Samarbeid med skolen om tiltak som fremmer god trivsel for elevene
  • Undervisning og veiledning
  • Foreldreveilednig 
Login for redigering