Informasjon om SFO på SBU.

SFO – Sauherad barne- og u. skole 2016 - 2017.

Skoleåret 2016/ 17 er det 75 elever ved SFO.

De er delt inn i to grupper:

Stjerne gruppa: 1. og 2. klasse med baserom Sætersbø.

Tellus gruppa: 3. og 4. klasse med baserom Akkerhaugen.

Les vedtektene for SFO her                         

Personalet på SFO ved Sauherad barne- og u. skole, har som oppgave å gi barna fra 1. til 4. klasse, og elever med særskiltebehov fra 1. til 7. klasse, tilsyn, omsorg, aktiviteter og trygghet før og etter skoletid, og på skolefrie hverdager.

SFO er en viktig del av barnas fritid, og målet med SFO er at barna skal ha en trygg plass å være før og etter skoletid.  Vi legger bl.a. vekt på at barna skal utvikle sin sosiale kompetanse gjennom lek, vennskap og kommunikasjon seg i mellom. De bør lære seg å vise hensyn til andre og ta ansvar for felles oppgaver og seg selv. F. eks. rydde etter seg, kle på seg, vente på tur og skape et harmonisk miljø i gruppa. 

Ett av målene ved Sauherad barne- og u. skoles SFO er å bygge gode relasjoner mellom barn – barn, barn – voksen og voksen – voksen.

Personalet skoleåret 2016/ 2017:

SFO leder: Gry-Karin K. Eika tlf.: SFO – kontor: 35957707. SFO – mobil: 97750845.

Epost: gry-karin.eika@sauherad.kommune,no

Inger Lise Bråthen

Bård Andre Søråsdekkan

Åse Tveiten

Ingerid Elisabeth Lia

Ingrid Sundsvalen

Anita Flåten

Mari Haugerud

Gro Birgit Sannes

Tone Anne Byberg

Åpningstid:

Mandag – Fredag: kl. 07.00 – 08.45 og 13.30 – 16.30.

Det er viktig at elevene ikke er på SFO utover avtalt oppholdstid. Personalbemanningen er tilpassa oppholdstiden til elevene.
SFO er åpen før skoletid kun for de elevene som har søkt på dette tilbudet.

Dagsrytmen ved SFO:
Kl. 07.00 – 08.45: Morgen SFO. Her kan elevene spise medbrakt frokost fram til ca. kl. 08.10                     
Ca. kl. 08.20 – 08.45: Leik ute fram til skolestart.
Kl. 08.45 – skolestart.
Kl. 13.30 – skoleslutt.
Kl. 13.30 – Innmelding på SFO - gruppevis. Stjerne (1. og 2. klasse) og Tellus (3. og 4. klasse)
Ca Kl. 13.45 – ca 14.30 Måltid.
Ca kl 14.30/ 15.00 – 16.30 – Ulike aktiviteter ute/ inne.
Kl. 16.30 – SFO stenger.

Henting av elever:
Det er viktig å gi tydelige beskjeder til sine egne barn og voksne som jobber på SFO når barnet skal gå hjem, eller skal ta buss. Beskjeden må komme fra foreldrene IKKE fra barna. De glemmer ofte og er usikre om hva de skal. Det er også viktig å gi beskjed hvis noen andre skal hente barnet en dag, og si tydelig fra når dere reiser hjem fra SFO.

Sykdom:
SFO kan ikke ta imot elever som ikke kan delta på ulike aktiviteter på grunn av sykdom.

Klær:
Elevene må ha klær og sko som passer til vær og årstiden. Det er viktig å ha skiftekleder liggende både til skole og SFO. SFO deler garderobeplass og skiftekurv med skolen.
NB! Husk å merke klærne med navn.

Private leker:
Private leker blir tatt med på eget ansvar. Vi ser helst at elevene ikke tar med seg egne leker.

SFO i skolens ferier:
SFO er stengt i hele juli måned og 5 planleggingsdager. Vedtektene.
SFO holder åpent for de som har søkt om SFO plass med ferietilbud følgende dager:
SFO oppstart er 1. august fram til skolestart, her ligger det 3 planleggingsdager siste uke før skolestart.
SFO holder åpent i høstferien, i romjulen, vinterferien og to dager i påskeuken.
Det vil bli sendt ut påmeldingsskjema i god tid før feriene. Viktig å svare på disse og levere de tilbake. SFO blir bemannet ut fra påmelding.

Elevene har samme tilbud i ferien som ellers i skoleåret, har barnet fri en dag i skoleåret gjelder dette også i ferien. Ta med niste til ett eller to måltid (første måltid) litt uavhengig om de skal spise frokost eller ikke. Vi lager ett varmt måltid.

I feriene bruker vi garderoben ved inngangen til SFO, finn en ledig plass. Ellers i skoleåret bruker vi samme garderobeplass som skolen.

I feriene er det frokost fra ca kl. 07.00 til 08.30 (ha med niste). Vi spiser det første måltidet ca kl. 10.00 (niste). Vi lager ett varmt måltid mellom kl. 13.00 og kl. 14.00.

Planleggingsdagene ved SFO skoleåret 2016 – 2017 er følgende:

 • 10, 11. og 12. august 2016.
 • 2. januar 2017
 • 26. mai 2017.

SFO – holder åpent:

 • 23. desember – skole stengt – ferie SFO.
 • 27., 28., 29., og 30. desember – romjula.
 • 10., og 11. april 2017 – påske.

 

SFO – holder stengt:

 • 12. april – onsdag før skjærtorsdag.
 • 13., 14 og 17. april 2017 – påske.
 • 25. mai – Kristihimmelfartsdag.
 • 26. mai – planleggingsdag.
 • 17. mai – grunnlovsdagen.
 • 5. juni – 2. pinsedag.
 • Juli måned fra 01.07.17 t.o.m 31.07.17 (mandag).

Etter ferien åpner SFO tirsdag 01. august kl. 07.00, for de som har søkt om SFO i feriene.

En må søke SFO plass for hvert år. Søknadsfrist er 1. april.
Elektronisk søknadsskjema finner du her

Publisert av Gry Karin Kåresen Eika. Sist endret 04.08.2016
Login for redigering