Ansatte ved SBU

Trinn

Navn

Funksjon

Ledelse Ingunn Haugland Rektor/enhetsleder
  Svein Inge Ståland Fagleder

SFO

Gry Karin Eika

Leder på SFO.

Administrasjon Gunn Vogsland 1.sekretær
  Susie Bakaas 1.sekretær
  Torgun Høvik 50% spespedkoordinator, 50% adm

1.- 4.trinn

Marianne Strandberg

Teamleder og kontaktlærer 3.klasse

  Norill Mallasvik Teamleder og kontaktlærer 4.klasse
 

Bjørg Gulliksen

Kontaktlærer, 1A/B

 

Helene Haukvik

Kontaktlærer, 1A

 

Berit Bø

Kontaktlærer, 1B

 

Berit Verpe Tollehaugen

Lærer

 

Tove Kristin Lunde

Lærer

  Magny Lunde Kontaktlærer, 2.klasse
  Åshild Soltvedt Kontaktlærer, 2.klasse
  Hanne Gudveig Stærk Kontaktlærer, 3A
  Sigrid Descheemaeker Kontaktlærer, 3B, høsten 2016
 

Sigrunn E. Pedersen

Kontaktlærer, 3B, våren 2017

  Jorunn Helene Kaasa Kontaktlærer, 4.klasse
  Jarle Alfsen Kontaktlærer 4.klasse
  Mats Pedersen Dorholt Lærer, 1. - 7.
 

Ellen M. Gravklev

Lærer

 

Mona Poppe

Lærer

 

Gro Birgit Sannes

Fagarbeider

 

Anita Flåten

Asssistent

 

Inger Lise Bråthen

Assistent

 

Bård Søråsdekkan

Fagarbeider

 

Mari Sande Haugerud

Assistent

 

Tone Anne Byberg

Assistent

5. - 7.trinn

Camilla Skiaker Mælen

Teamleder og hovedtillitsvalgt UDF

 

Bendic Poppe

Teamleder og kontaktlærer 5.klasse

 

Synnøve Straume Dale

Kontaktlærer, 5A

 

Irene Lauvrak

Kontaktlærer, 5B

 

Vidar Lehto

Lærer, 5. - 10

 

Katrine M. Olsen

Kontaktlærer, 6A. Miljølærer. ART-instruktør.

  Jeanett Brekke Verpe Kontaktlærer, 6B
 

Sissel Sundsvalen

Kontaktlærer, 6.klasse

 

Tor Reidar Kristoffersen

Kontaktlærer, 7A. Verneombud

 

Reidun Knatterud

Kontaktlærer, 7A

 

Hilde Næss

Kontaktlærer, 7B

 

Terje Aasen

Kontaktlærer, 7B

 

Daniel Næss

Lærer

 

Samira El-Hajj

Lærer

 

Ingrid Sundsvalen

Assistent

 

Camilla Slåen

Assistent

8. - 10.trinn

Inger Søvde

Teamleder og kontaktlærer 10.klasse

 

Hege Nordskog

Teamleder, miljølærer og ART-instruktør

 

Elisabeth Solberg

Kontaktlærer 8A

 

Heidi Broen Eriksen

Kontaktlærer 8B

 

Jon-Martin Mathiesen

Kontaktlærer 8A/8B

 

Linda Meyer

Kontaktlærer, 9A

  Stian Smeplass Kontaktlærer, 9B
  Eilef Bergan Hansen Kontaktlærer, 9A/9B
  Jorunn Kaasa Kontaktlærer, 10A
  Torunn Kleppe Kontaktlærer, 10B
 

Bjørn Edmund Fosstveit

Lærer

 

Torill Sundsvalen

Lærer

 

Erland Skjærum

Lærer

 

Zlatko Illieski

Lærer

 

Jørn Myrland

Lærer, plasstillitsvalgt UDF

 

Bodil Engeset

Lærer
  Marie Hynne

Lærer

 

Anne Ripegutu

Lærer

 

Guri Espedalen

Lærer og rådgiver

 

Tove Bakaas

Lærer og ressursperson VFL

  Elin Kleppe Leikvang Lærer
  Adrian B. Sørensen Lærer
 

Karine N. Høibø

Assistent

  Ingrid Elisabeth Lia

Assistent

 

Ingrid S. Kaasa

Assistent og skolebibliotekar

 

Åse Tveiten

Assistent

Publisert av Marte Midttun Lie. Sist endret 01.08.2016

Login for redigering