MT Pedagogisk psykologisk tjeneste

Skilt PPT - Klikk for stort bilde  

Publisert av Svein Taranrød. Sist endret 29.03.2017

 

Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) er kommunens rådgivende og sakkyndige instans i forhold til spørsmål som omhandler barn, unge og voksne som har særlige utfordringer knyttet til opplærings- eller oppvekstsituasjonen.
 
Midt-Telemark PPT gir tjenester etter Opplæringsloven til barn, unge og voksne med særskilte behov i Midt-Telemark, samt elever og lærlinger i videregående opplæring i Sauherad, Bø, Nome, Notodden, Hjartdal og Tinn.
 

Unni Lunde
enhetsleder

Besøksadresse: 

 

Kart
Gvarvgata 53

 

 


 

 

Postadresse:

Postboks 84, 3834 Gvarv
Telefon:   35 95 71 80
E-post: postmottak.ppt@midt-telemark.no

 

Dette gjør vi i pp-tjenesten tjenestebeskrivelse