MT Pedagogisk psykologisk tjeneste

Skilt PPT - Klikk for stort bilde  

Publisert av Svein Taranrød. Sist endret 26.04.2016

 

Pedagogisk-psykologisk teneste (PPT) er kommunens instans for rådgivende og sakkyndige i forhold til spørsmål som handler om barn, ungdom og voksne som opplever å ha særlige utfordringer knyttet til opplærings- eller oppvekstsituasjonen.

Midt-Telemark PPT er et interkommunalt kontor for Midt-Telemarkkommunene Bø, Nome og Sauherad. PPT skal gi tjenester etter Opplæringsloven til barn, unge og voksne med særskilte behov i Midt-Telemarkkommunene, samt elever og lærlinger i videregående opplæring i Sauherad, Bø, Nome, Notodden, Hjartdal og Tinn.

Unni Lunde
enhetsleder

Besøksadresse: 

 

Kart
Gvarvgata 53

 

 


 

 

Postadresse:

Postboks 84, 3834 Gvarv
Telefon:   35 95 71 80
E-post: postmottak.ppt@midt-telemark.no

 

Dette gjør vi i pp-tjenesten tjenestebeskrivelse

Login for redigering