Midt-Telemark Barnevern

Midt-Telemark - Klikk for stort bilde Foremålet med barnevernlova er å sikre at barn og unge ikke blir utsatt for omsorgssvikt eller andre skadelege oppvekstvilkår.  Dersom det er nødvendig med tiltak skal barnevern så langt det er mulig avgrense seg til tiltak i hjemmet. Flytting av barn skal i utgangspunktet være en nødløsning. 
De sentrale oppgavene til barneverntjenesten er å undersøke samt sette iverk frivillige hjelpetiltak samt fremme forslag om tiltak til fylkesnemnda. 
Barneverntjenesten skal gjennomføre og følge opp Fylkesnemda sine vedtak.

Ved alle tiltak etter barnevernlova skal det legges vekt på hva som er best for barnet. Personer som til vanlig har taushetsplikt, har likevel opplysningsplikt overfor barneverntjenesten dersom det er grunn til å tro at det ligg føre mishandling, alvorlig svikt i omsorg eller alvorlege adferdsproblemer.
Privatpersoner kan også melde inn dersom de er bekymra for barn.

Midt-Telemark barneverntjeneste er knytta til Barnevernvakten i Grenland, tlf 90 05 33 04
Barnevernvakten tar imot meldinger i tida kl 16.00 - 08.00 på hverdager,
og ellers hele døgnet på fri- og helligdager. 

Barnevernvakten gir også råd og rettledning over telefon.

Er du bekymret for et barn? Her kan du lese om hva du kan gjøre for å hjelpe i tillegg til å søke råd hos barnevernvakten:

Barn som bekymrer: Handlingsveileder for ansatte (PDF, 163 kB)

Barn som bekymrer: Handlingsveileder for Sauherad kommune (PDF, 71 kB)

Besøksadresse:  Gvarvgata 45, 3810 Gvarv. Telefon: 35 95 71 50 Telefaks: 35 95 71 79  
Postadresse: Postboks 43, 3834 Gvarv
E-post: postmottak.barnevern@midt-telemark.no

Login for redigering