Pedagogisk konsulent
 
35957019/95053206
 
Send epost til Anne Berit Firingen Juve
 
Eksterne linker

Barnehager i Sauherad

Barnehagefakta_banner.png - Klikk for stort bilde

 

Reultat fra foreldreundersøkelsen 

Barnehagefakta oppdateres årlig med tall som barnehagene selv rapporterer inn i årsmeldingsskjemaet. I år presenteres for forste gang resultatene fra den nasjonale foreldreundersøkelsen som 2200 barnehager gjennomførte i 2016.


Tall for Sauherad kommune finner du her >>

Barnehagene i Sauherad kommune blir drevet av Grenlandbarnehagedrift AS gjennom avdelingene Sauarhagene Barnehage AS og Gvarv Barnehage AS
Grenlandbarnehagedrift AS er en del av Læringsverkstedet AS

For barnehageåret 2017/2018, med oppstart  1. august 2017, vil det være barnehagetilbud ved følgende avdelinger:

Sauarhagene Barnehage AS: Hjuksebø og Nordagutu.

Gvarv Barnehage AS: Gvarv (Notevarp) og Hørte.

Her finner du hjemmesiden til Grenland Barnehagedrift AS

Søknadsfrist for hovedopptak til barnehageåret 2017/2018 er 1.mars.
Søknadsskjema finner du her:
 

Søknad/ endringsskjema for barnehage

 

Se her for ofte stilte spørsmål angående barnehage.

 

Informasjon om redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid
 

Gratis kjernetid
Det kan søkes om gratis kjernetid. Gratis kjernetid er 20 timer pr. uke. Dette gjelder 3, 4 og 5 åringer og barn med utsatt skolestart. For barnehageåret 2016/2017 gjelder dette for husholdninger som har samlet inntekt som er lavere enn 417 000 kr.

Redusert foreldrebetaling
Dersom husstandens samla årsinntekt er under 486.750 kr, kan det søkes om redusert foreldrebetaling  i barnehagen. Foreldrebetalingen skal maks utgjøre 6% av årsinntekten.
Redusert betaling gjøres gjeldende fra måneden etter at søknad med inntektsdokumentasjon er mottatt av Sauherad kommune. Dersom inntekstdokumnetasjonen mangler, vil ordinær betalingssats bli benyttet selv om søknaden er sendt inn. 
 

Her er mer informasjon om priser og disse ordningene fra Utdanningsdirektoratet.
http://www.udir.no/Barnehage/Regelverk/Foreldrebetaling/

Det er kommunen der barnet er registrert i Folkeregisteret som skal behandle søknaden.

Det er foresattes/samboeres samla inntekter som er grunnlag for beregning av betaling. Dette
gjelder også samboere som ikke har felles barn.
Om dagens inntekt ikke samsvarer med fjorårets inntekt på selvangivelsen, kan annen
dokumentasjon for inntekten godtas, i tillegg til selvangivelsen.
Som hovedregel skal søknaden/vedtaket vare et barnehageår av gangen. Dette gjelder både for ordning med redusert foreldrebetaling og ordningen med gratis kjernetid.

Søknadsskjema redusert foreldrebetaling

 

Det er krav om vedlegg til søknaden.

 
Sensitive opplysninger skal alltid sendes i posten.
Adresse for alle skriftlige vedlegg:
Sauherad kommune, Idunsvoll 3, 3812 Akkerhaugen
 

Har du spørsmål  kan du ringe:

Anne Berit Firingen Juve

pedagogisk konsulent,

telefon 35 95 70 19
mobil    95 05 32 06
anne.berit.juve@sauherad.kommune.no

Publisert av Anne Berit Firingen Juve. Sist endret 15.02.2017
Login for redigering