Skatteoppkreverkontoret

Skatteoppkreverkontoret i Sauherad kommune har ansvar for innkreving av skatt og arbeidsgiveravgift i kommunen, samt utbetaling av tilgodebeløp ved avregningen. 

I tillegg utføres kontroll og veiledning av arbeidsgiverne i Sauherad.
Skattedirektoratet er faglig overordnet myndighet innenfor skatteområdet.

Mye informasjon og skjema finnes på skatteetaten.
Vi tar imot henvendelser/besøk innenfor kommunens åpningstider:

Skatteoppkrever i Sauherad kommune er Anne Guri Barsgård

Hun er å treffer på telefon: 35 95 70 22 og på epost: skatt@sauherad.kommune.no

Sist endret 06.05.2015
Login for redigering