Økonomisk rådgivning / Gjeldsrådgivning

Mynter - Klikk for stort bilde Kommunen gir økonomisk rådgiving til de som har betalingsproblemer eller gjeldsproblemer. Rådgivingen kan være hjelp til å sette opp et realistisk budsjett, men kan også være forhandlinger med kreditorer og hjelp til å inngå en utenrettslig gjeldsordningsavtale. Tjenesten tilbys gjennom økonomirådgiver ved NAV Sauherad på Akkerhaugen.

NAV har også opprettet en landsdekkende telefontjeneste som skal gi enkel veiledning. 
Slik benytter du deg av tjenesten

-          Ring NAVs gjeldstelefon 800GJELD for enkel økonomisk veiledning.
-          Trenger du ytterligere veiledning, kontakt økonomirådgiver ved NAV Sauherad, telefon 35 11 44 14 / 480 56 865 for å avtale et møte.

For mer informasjon  se tjenestebeskrivelse 

Publisert av Svein Taranrød. Sist endret 08.01.2015
Login for redigering