Arbeid, integrering, skatt og avgifter

Arbeid
Sauherad kommune lyser ut sine stillinger i TA og Varden. 
De utlyste stillingene finner du også på hjemmesiden til Sauherad kommune.
Informasjon om jobb og arbeidsliv finner du også på NAV sine sider.
Karrieresenteret Telemark er et 3-årig prosjekt med støtte fra NAV, fylket og alle kommunene i Telemark. 
Målgruppen er alle voksne i Telemark som har behov for råd i forhold til karriere.

Skatter og avgifter
Informasjon om skatter og avgifter i Sauherad kommune finner du her.

Skatter vedtas av Stortinget og håndheves av Skatteetaten.
Sauherad har ikke eget ligningskontor og folkeregister.
Ligningskontoret og folkeregisteret har kontor i Bø. Besøks- og postadresse er Bøgata 11, 3800 Bø.
Tlf 800 80000

Organisasjonsmessig hører ligningskontoret for Midt-telemark inn under Skatt Sør Bø Tlf 80080000.
På Skatteetaten kan du bestille og endre skattekort.

EIENDOMSSKATT

På bakgrunn av kommunestyrets vedtak om utskriving
av eiendomsskatt for 2013 og med hjemmel i eiendoms-
skatteloven § 15, legges eiendomsskatteliste ut til offentlig
gjennomsyn i tre uker fra 07.02.13 Les mer.

Integrering
Tjenesten for Integrering og Kompetanse, TIK, er organisert under rådmannen. Tjenesten jobber i hovedsak med undervisning og integrering av flyktninger/innvandrere.
Tjenesten består av 20 ansatte fordelt på 11,8 årsverk.

Leder er Tone Sissel Kise.
Pedagogisk leder ved undervisning er Heidi Lund.
Svein-Inge Havrås er nestleder ved tjenesten.

Se link i venstre kollonne.Publisert av Intraadministrator. Sist endret 08.01.2015

Login for redigering