Norwegian-road-sign-320.0.svg.png

Telerestriksjoner på kommunale veger

21.03.2017

Det innføres telerestriksjoner fra tirsdag 21.3.2017

Kommuneplanens arealdel 2016-28 - forslag

Kommuneplanens arealdel 2016-28 - melding om vedtak

20.03.2017

I medhold av plan- og bygningslovens § 11-15 vedtok kommunestyret i møte 16.02.2017 Kommuneplanens arealdel 2017 – 2028 for Sauherad kommune...

Planavgrensning

Reguleringsendring Brenna/Storkaasa område D2, nytt lensmannskontor - offentlig ettersyn

20.03.2017

Utvalg for næring, plan og teknikk vedtok i møte 13.03.2017 å legge endring av delområde D2 i detaljreguleringsplan for Brenna/Storkaas ut til...

Støttekontakt

Støttekontakter søkes

17.03.2017

Tjeneste for Helse, Omsorg og Velferd og tjeneste for psykisk helse og rus trenger flere støttekontakter

Digital postkasse

Digital postkasse

16.03.2017

Midt-Telemark kommunene starter med digital postutsendelse 20.mars

sauheradkommune.jpg

Grensejustering - Sauherad

15.03.2017

Fylkesmannen i Telemark orienterer om prosessen videre

Ofte stilte spørsmål
Login for redigering