rp Jonsås rastepl utsnitt

Detaljreguleringsplan Jonsåsreset rasteplass - melding om vedtak

22.06.2016

Reguleringsplanen legger til rette for etablering av en enkel rasteplass på Jonsåsreset på Akkerhaugen på et areal som grenser inn mot...

rp_Megard

Reguleringsendring Idungsaas/Megardsmoen - offentlig ettersyn

21.06.2016

Endring av detaljreguleringsplan for Indungsaas/Megardsmoen på Akkerhaugen.

Bø og Sauherad

Sauherad sier JA til sammenslåing med Bø kommune

16.06.2016

Sauherad kommunestyre behandlet sak om kommunereform og sier JA til sammenslåing med Bø kommune

Nav - logo

Historisk lave arbeidsledighetstall

16.06.2016

Rapporten for Telemark viser gode tall for Sauherad

Ofte stilte spørsmål
Login for redigering