Viktig melding

OBS: Vi har lansert ny nettside som skal gjøre det enklere for deg å finne informasjon. Vi ber om forståelse for at det i en periode kan finnes feil og mangler. Send en e-post om det er noe du savner: postmottak@sauherad.kommune.no

Aktuelt

 • 21.08.2017

  Barnevogner ønskes

  Vi hare behov for brukte barnevogner i alle katogorier.
  Både dypvogner og sportsvogner har vi behov for.

  Ta kontakt med oss på telefon 3595 7810,
  eller epost: postmottak.tik@sauherad.kommune.no 

   
 • 18.08.2017

  Høner på Bygdeheimen skaper trivsel - se innslag på Nrk 1

  Se Nrk Distriktsnyheter fra 18. august  Sauherad Bygdeheim har fått 7 nye fjærkledde beboere som er til stor glede for alle på Bygdeheimen, hønene skaper trivsel og er et populært samtaleemne.
 • 18.08.2017

  Ordførernes referat

  Ordførerne i Bø og Sauherad vil fremover publisere en kort, muntlig oppsummering av møtene i Partssammensatt utvalg (PSU) og Fellesnemnda (FS). 
 • 15.08.2017

  Obligatorisk ferdighetsprøve i svømming

  Fra skoleåret 2017-2018 blir det obligatorisk å gjennomføre en ferdighetsprøve i svømming for skoleelever på 1.- 4. årstrinn.
 • 15.08.2017

  Skolemiljø - mobbing og mistrivsel

  Fra 1. august 2017 er det vedtatt et nytt regelverk om skolemiljø. Alle elever har rett til å ha et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring. Det er elevenes egen opplevelse av hvordan de har det på skolen, som er avgjørende. Det skal være nulltoleranse mot mobbing, vold, diskriminering og trakassering.
Login for redigering